Кредити

Потребителски кредити

Потребителските кредити са сравнително малки по размер кредити, предназначени за физически лица, работещи на трудов договор или получаващи регулярни доходи от хонорари, ренти, наеми и др. Най-често потребителски кредити се предоставят за текущи нужди – лични, домакински, за образование, почивка, лечение, ремонт, покупка на вещи.

За да се ориентирате в голямото разнообразие от различни условия при потребителските кредити,  ние от “ДМ КРЕДИТ КОНСУЛТ” ЕООД ще Ви предложим безплатна консултация и анализ на възможностите за получаване на оптимално ценово предложение. Ще Ви представим сравнение на всички оферти на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита. Ще Ви помогнем в процеса на кандидатстване, като попълним с Вас искането за кредит.

Ипотечни кредити

Независимо дали желаете да закупите нов дом или търсите възможност за инвестиция в недвижим имот, често това е свързано с получаването на банков ипотечен кредит. Покупката на имот чрез ипотечен кредит представлява дългосрочно финансово обвързване с кредитодателя и при избора на банка от значение са не само лихвените проценти, но и условията, сроковете, изискванията за доходи и т.н. Запознаването с всички условия, при всички банки, отнема време и  усилия и поради тази причина е важно да разполагате с добър съветник – кредитен консултант.

Ние, от “ДМ КРЕДИТ КОНСУЛТ” ЕООД, ще направим индивидуално проучване на различните предложения и условия, които предлагат  банките, съобразно желания от Вас размер кредит и  спрямо Вашия кредитен профил. Ние ще изготвим подробно сравнение на всички предложения за кредит и ще открием най-изгодния за Вас. Ще Ви представим на разбираем език всички важни аспекти относно сключването на кредитната сделка, ще Ви съдействаме с подготвяне на нужните документи, както и ще Ви помогнем за вземането на най-доброто решение.

Фирмени кредити

Непредвидени разходи, междуфирмена задлъжнялост, възможности за добра инвестиция, разширяване на дейности или осъществяване на добре плануван проект – всичко това може да бъде причина да потърсите финансиране чрез фирмен кредит.

Има редица условия, на които фирмата и собствениците трябва да отговарят, за да получат кредит. Проверява се кредитната история на компанията, нейната надеждност и обезпеченост. Това оказва влияние върху положителния или отрицателен отговор за финансирането, както и за сумата, която ще бъде отпусната.

Ние, от “ДМ КРЕДИТ КОНСУЛТ” ЕООД можем да Ви помогнем да изберете най-добрия вариант, съобразен с потребностите на Вашата компанията от финансиране по отношение на размер на кредита, погасителен план и срок на кредита. Нашите експерти ще прегледат финансовите Ви отчети и ще Ви консултират как да успеете да получите максимално добра кредитна оценка и добър фирмен кредит.

Рефинансиране

Направете информиран и сигурен избор за рефинансиране на ипотечен, потребителски или друг вид кредитен продукт от пазара, за да бъдете спокойни и във финансово изгодно положение спрямо взетия нов кредит.

Рефинансирането е процес, при който новият кредит погасява частично или пълно настоящия кредит, като се цели оптимизиране на разходите при по-изгодни условия, получаване на по-ниски лихви, намаляване срока на кредита, рентабилност в дългосрочен план, осигуряване на допълнителни средства за текущи нужди.

Процесът по рефинансиране на банков ипотечен кредит може да бъде по-изгоден и лесен, ако се доверите на професионалните консултанти на “ДМ КРЕДИТ КОНСУЛТ” ЕООД. Ние ще Ви консултираме дали, при какви условия и в коя банка да рефинансирате Вашия ипотечен кредит, учредявайки нова ипотека при по-добри условия и закривайки старата. Цялата комуникация с двете банки, свалянето на учредената ипотека и подписването на договор за нов ипотечен кредит ще се осъществи със съдействието на нашите консултанти.

Ние, от “ДМ КРЕДИТ КОНСУЛТ” ЕООД ще разгледаме всички банкови оферти и ще изчислим всички разходи по рефинансирането, след което ще ги сравним с настоящите разходи и вноски, за да Ви дадем най-доброто решение.